Dasco Auto Electrical Parts Catalogue 1st Edition - page 223

AUTO ELECTRICAL PARTS CATALOGUE - FIRST EDITION
PART NUMBER INDEX
H942-50K
82
H960K-12V
82
H9MVXKIT
82
HB342-50K
82
HB360K-12V
82
HB442-50K
82
HB460K-12V
82
HBA1224
12
HC3000
22
HC3012
22
HC4500
22
HD10-3-96P
164
HD10-5-16S
164
HD10-6-96P
164
HD10-9-16P
164
HD10-9-96P
164
HD14-3-16P
164
HD14-3-96P
164
HD14-5-16P
164
HD14-6-96P
164
HD14-9-16P
164
HD14-9-96P
164
HD16-3-16S
164
HD16-3-96S
164
HD16-5-16S
164
HD16-6-96S
164
HD16-9-16S
164
HD16-9-96S
164
HD18-003
164
HD18-006
164
HD18-009
164
HD34-18-14PN
165
HD34-18-14SN
165
HD34-18-20PN
165
HD34-18-20SN
165
HD34-18-21PN
165
HD34-18-6PN
165
HD34-18-8PN
165
HD34-24-14PN
166
HD34-24-14SN
166
HD34-24-16PN
166
HD34-24-16SN
166
HD34-24-18PN
166
HD34-24-18SN
166
HD34-24-19PN
166
HD34-24-19SN
166
HD34-24-21PN
166
HD34-24-21SN
166
HD34-24-23PN
166
HD34-24-23SN
166
HD34-24-31PE
166
HD34-24-31SE
166
HD34-24-33PN
166
HD34-24-33SN
166
HD34-24-35PN
166
HD34-24-35SN
166
HD34-24-47PE
166
HD34-24-47SE
166
HD34-24-9PN
166
HD34-24-9SN
166
HD36-18-14PN
165
HD36-18-14SN
165
HD36-18-20PN
165
HD36-18-20SN
165
HD36-18-21SN
165
HD36-18-6SN
165
HD36-18-8SN
165
HD36-24-14PN
167
HD36-24-14SN
167
HD36-24-16PN
167
HD36-24-16SN
167
HD36-24-18PN
167
HD36-24-18SN
167
HD36-24-19PN
167
HD36-24-19SN
167
HD36-24-21PN
167
HD36-24-21SN
167
HD36-24-23PN
167
HD36-24-23SN
167
HD36-24-31PE
167
HD36-24-31SE
167
HD36-24-33PN
167
HD36-24-33SN
167
HD36-24-35PN
167
HD36-24-35SN
167
HD36-24-47PE
167
HD36-24-47SE
167
HD36-24-9PN
167
HD36-24-9SN
167
HDBC20
18
HDBC21
18
HDBC33
18
HDBC35
18
HDBC45
18
HDBC90
18
HDC14-3
164
HDC14-6
164
HDC14-9
164
HDC16-3
164
HDC16-5
164
HDC16-6
164
HDC16-9
164
HDC34-18
165
HDC34-24
166
HDC36-18
165
HDC36-24
166
HDT48-00
169
HIB
212
HID170T
115
HID170T2
115
HID170T50W
115
HID170T250W
115
HID240T
120
HID240T2
120
HID240T50W
120
HL102PH4
84
HL10316
72
HL104H1
84
HL104PH4
84
HL106H4
85
HL106H1
85
HL109PH4
85
HL112
72
HL118
72
HL126
72
HL178PH4
85
HL8290
72
HL8293
72
HM360ADIR
128
HP1200
22
HP2012
22
HP2200
22
HP900
22
HS10B100M
50
HS10BK
50
HS10R100M
50
HS10RD
50
HS13B100M
50
HS13BK
50
HS13R100M
50
HS13RD
50
HS16B50M
50
HS16BK
50
HS16R50M
50
HS16RD
50
HS19B100M
50
HS19BK
50
HS19R100M
50
HS19RD
50
HS25B50M
50
HS25R50M
50
HS3B200M
50
HS3BK
50
HS3R200M
50
HS3RD
50
HS5B100M
50
HS5BK
50
HS5R100M
50
HS5RD
50
HS6BK
50
HS6RD
50
HS7B100M
50
HS7R100M
50
HSD10
51
HSD10RD
51
HSD12
51
HSD12RD
51
HSD19
51
HSD19RD
51
HSD24
51
HSD24RD
51
HSD3
51
HSD3RD
51
HSD40
51
HSD40RD
51
HSD50
51
HSD6
51
HSD6RD
51
IC1000
17
IC1208
17
IC1216
17
IC1500
17
IC2500
17
IC3500
17
IC5000
17
IC700
17
IC800-24V
17
IM1000
19
IM1000-24
19
IM122
19
IM150
19
IM2000
19
IM2000-24
19
IM300
19
IM600
19
IP1000
20
IP150
20
IP2000
20
IP300
20
IP600
20
IPS130
29
IPS700
29
J3AM
91
J3AM
92
J2BARM
91
J3BARRM
92
J3BARWM
92
J3RM
91
J3RM
92
J3WM
92
JB3816
44
JB3816RD
44
KITBCLHD
26
KITDT
161
KITDTTOOL
161
KITQK
153
KITQKTOOL
153
KITTML
57
KITTMLT
57
KOLO12DU
12
KOLO24DU
12
LCA1224
12
LE09
6-7
LED116T
99
LED116T24V
99
LED1200F-1280
133
LED1200LR-1280
133
LED148
100
LED149
100
LED170RYW
90
LED173RY
90
LED2000F-1280
133
LED2000LR-1280
133
LED47A
102
LED47AR
105
LED47R
107
LED47W
104
LED57A
97
LED57R
130
LED60A
103
LED60AR
106
LED60R
108
LED63AW
97
LED70W
100
LED850E-1280
133
LED850F-1280
133
LEDBBAA
96
LEDBBAW
97
LEDCRL105
89
LEDPLA12
109
LEDPLA24
109
LEDPLB12
109
LEDPLB24
109
LEDPLG12
109
LEDPLG24
109
LEDPLR12
109
LEDPLR24
109
LEDPLTRI12
109
LEDPLTRI24
109
LR12/2
98
LR24/2
98
LS11003-01
206
LS11003-02
206
LS11003-03
206
LS11004-01
205
LS11004-02
205
LS11004-03
205
M24117B
182
M449B
44
M46210-02B
23
M46210-03B
23
M4721B
44
M4722B
44
M4755
44
M550B
201
M606B
188
M608B
191
M750
207
M751
207
MA14N
25
MA14P
25
MAXILAMP3XC
91
MAXILAMP3XR
91
MB009
7
MB03
4
MB101SS
4
MB102SS
4
MB103SS
4
MB104SS
4
MB105SS
4
MB205
7
MB401SS
4
MB403SS
4
MB404SS
4
MB405SS
4
MB407SS
4
MB408SS
4
MBD001
7
MBT100
7
MBT200
7
MC301B
6
MC400
16
MC503B
7
MC509B
7
MC513B
6
MC517B
6
MC524B
7
MC524B
6
MC600
16
MH40
212
MH60
212
MH80
212
MIL-PMX3010
136
MIL-PMX3040
136
MIL-PMX3060
136
MIL-PMX6010
136
MIL-PMX6040
136
MIL-PMX6060
136
MIL-RXP1210T
134
MIL-RXP1240T
134
MIL-RXP1260T
134
MIL-RXP2010T
135
MIL-RXP2040T
135
MIL-RXP2060T
135
MK7700
6
MTCT100MB
43
MTCT140IB
43
MTCT200SB
43
MTCT280SB
43
MTCT360HDB
43
MTCT360SB
43
NB600-35SP
24
NB750-35SP
24
NB750-45SP
24
NB750-60SP
24
NB900-45SP
24
NB900-60SP
24
NB1000-45SP
24
NB1000-60SP
24
NC08100
48
NC12100
48
NC1650
48
NC2050
48
NC2550
48
NCG12A
45
NCG16A
45
NCG20A
45
NCG25A
45
NCG32A
45
NCG40A
45
NCG50A
45
NCG63A
45
Part#
Page Part#
Page Part#
Page Part#
Page
I...,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222 224,225,226,227,228,229,230